Portrét / Glamour (1 osoba)

1.5h fotografovania

30 upravených fotografií 4.000Kč / 155€

15 upravených fotografií 2.500 / 100€


Párový portrét / Párový Glamour 

1.5-2h fotografovania

35 upravených fotografií 5.500Kč / 215€

20 upravených fotografií 3.800 / 150€


Rodina

1.5-2.5h fotografovania

40 upravených fotografií 6.500Kč / 255€

20 upravených fotografií 4.400Kč / 170€No.1

14h fotografovania

350+ upravených fotografií 

webová galéria prístupná 6 mesiacov

Instax Mini + 50 pictures (v cene)

20.000Kč / 800€


No.2

8h fotografovania

200+ upravených fotografií 

webová galéria prístupná 3 mesiace

Instax Mini + snímky (nie je v cene)

14.000Kč / 560€


Značka & Produkt

dĺžka fotenia závislá od objednávky

vytvorený plán projektu & cenová ponuka na vyžiadanie

650Kč / 25€ za 1 hodinu práce